Bavak beveiligt US ambassades wereldwijd

Amerikaanse ambassades wereldwijd worden van fysieke beveiligingsoplossingen voorzien, geleverd door Bavak.